خدمات بازرگانی صنعت دریایی و خرید فروش انواع کشتی شناور دریایی kiumars ship فروش کشتی خرید فروش کشتی و انواع شناور دریایی مشاور سرمایه گذاری دریایی دریایی kiumars ship http://www.shipiran.ir 2020-09-30T08:14:59+01:00 text/html 2019-01-05T22:43:29+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج شهریور 97 http://www.shipiran.ir/post/11 <div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font style="" size="4"><b>نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج با حضور فرید کیومرثیان و ارائه دو ایده هوافضای شهریور 97<br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font style="" size="4"><b>ایده مخزن سوخت ضد انفجار هواپیما فرید کیومرثیان</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><font style="" size="4"><b><br></b></font></span></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qkso_img_4273.jpg" alt="لوح ایده هوافضا فرید کیومرثیان" width="515" vspace="0" hspace="0" height="400" border="0" align="bottom"></div><div><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></div><div align="center"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><b style=""><font size="4">ایده مخزن عملیات امداد نجات بالگرد در برج های مرتفع فرید کیومرثیان</font></b></span></div><div align="center"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></span></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/963g_img_4274.jpg" alt="هوافضا فرید کیومرثیان" width="572" vspace="0" hspace="0" height="448" border="0" align="bottom"></div><div><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></div><div><div align="center"><ul class="k59kT" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style: none; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;"><li class="gElp9 " role="menuitem" style="margin: -5px -2px 0px 0px; padding: 5px 2px 6px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; overflow: hidden; position: relative; width: 268.125px; overflow-wrap: break-word;"><div class="P9YgZ" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-pack: justify; justify-content: space-between;"><div class="C7I1f X7jCj" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; width: 268.125px;"><div class="C4VMK" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: inline-block; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 1; position: relative; min-width: 0px;"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b>مراسم افتتاحییه نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج با حضور جناب دکتر حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد و جناب دکتر هاشمی مدیرکل پارک علم و فناوری استانداری کهگیلویه و بویر احمد و جناب آقای کناری فرماندار بویر احمد و جناب آقای رحیمی فرماندار گچساران و جناب ایمان ایزدی دیگر مسئولین شهریور 1397<br></b></span></div></div></div></li></ul></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8qsw_2019-01-06_02_18_14-iman_izadi_(_imanizadi71)_•_instagram_photos_and_videos.jpg" alt=" مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت در محل دانشگاه یاسوج " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/rtfj_2019-01-06_02_30_06-iman_izadi_(_imanizadi71)_•_instagram_photos_and_videos.jpg" alt="ایمان ایزدی هوافضای " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-07-25T16:22:41+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان گفت‌وگوی «مجله آنلاین حمل‌ونقل» با فرید کیومرثیان، محقق صنعت دریایی کشور http://www.shipiran.ir/post/10 <div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: shabnam; text-align: right;">۱۰ مرداد ۱۳۹۶</span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/onlineshippingmagazine" target="" title=""><div><b><font size="5">گفت‌وگوی «</font></b><b><font size="5">مجله آنلاین حمل‌ونقل</font></b><b><font size="5">» با فرید کیومرثیان، محقق&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="5">صنعت دریایی کشور</font></b></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><h1 class="the-title" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; margin: 10px 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.transportmag.ir/?p=3579" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: parastoo; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block;"><span style="color: rgb(106, 106, 106); font-family: shabnam; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;ما باید مشت در مشت هم روزگاری از اقتصاد ایران بسازیم که به تحریم‌های امریکایی فقط بخندیم!</font></span></a><a href="http://www.transportmag.ir/?p=3579" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: parastoo; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block;"><font size="6">واردات و صادرات خودرو با کشتی و قطار از شمال ایران</font></a><a href="http://www.transportmag.ir/?p=3579" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: parastoo; font-size: 22px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block;"><br></a><font size="4">خبر تجهیز بندر امیرآباد به اسکله رورو ریلی که چند روز گذشته در فهرست خبرهای داغ حمل‌ونقلی نشسته بود، برای کارشناسان این حوزه تامل‌برانگیز شد. از یک سو …</font></h1></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/onlineshippingmagazine" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jn3f_22.jpg" alt="مجله آنلاین حمل‌ونقل فرید کیومرثیان"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/onlineshippingmagazine" target="" title=""></a></font><div><font size="3"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/onlineshippingmagazine" target="" title=""></a><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/onlineshippingmagazine" target="" title="">http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/</a>onlineshippingmagazine</font></div><div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;در اینجا ببنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="http://www.transportmag.ir/?p=3579" target="" title="">http://www.transportmag.ir/?p=3579</a></font></div> text/html 2018-07-25T16:04:48+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان مصاحبه فرید کیومرثیان با روزنامه دنیای خودرو http://www.shipiran.ir/post/9 <div style="text-align: left;"><font size="1">س هشنبه 10 مرداد 1396 / 8 ذ یالقعده 1438 / اول آگوست 2017 / سال دوم/ شماره 523</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/theworldofcars" target="" title=""><div><b><font size="5">مصاحبه فرید کیومرثیان با روزنامه دنیای خودرو را اینجا ببینید</font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/117s_photo226968118444017538.jpg" alt="روزنامه دنیای خودرو فرید کیومرثیان"></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-25T14:23:53+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان جشنواره ایده بازار دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر http://www.shipiran.ir/post/8 <div class="im_message_media" my-message-media="media" message-id="messageId" style="box-sizing: border-box; margin-left: 52px;"><div ng-switch="::media._" style="box-sizing: border-box;"><div ng-switch-when="messageMediaPhoto" my-message-photo="media" message-id="messageId" style="box-sizing: border-box;"><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/maritimefestival" target="" title="">فرید کیومرثیان در جشنواره ایده بازار دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با دو ایده </a></font></b></div><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/maritimefestival" target="" title="">جزیره متحرک لاک پشتی استخری و کوسه دوزیست پنجاه نفره اسفند ماه سال 1395</a></font></b></div><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><b><br></b></div><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="white-space: normal; box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><font size="2">مسابقه ایده بازار دریایی در رویداد ملی کار آفرینی اسباب بازی ها و سرگرمی های دریایی 16 الی 18 اسفند 1395 استان بوشهر – دانشگاه خلیج فارس</font></b></span></div><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="white-space: normal; box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><font size="2">دبیرخانه: مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر وابسته به پارك علم و فناوری مازندران</font></b></span></div><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="white-space: normal; box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><font size="2">فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) : یکی از پایه های محکم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است. اساس کار در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است.</font></b></span></div><div><span style="white-space: pre-wrap;"><b><font size="2"><br></font></b></span></div></div></div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/maritimefestival" target="" title=""><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><div ng-if="::media.rCaption" class="im_message_photo_caption" ng-bind-html="::media.rCaption" style="box-sizing: border-box; margin-top: 3px; clear: both; word-wrap: break-word; line-height: 19.5px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3c7h_4.jpg" alt="لوح ایده بازار دریایی"></div></div></a><div style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px;"><div style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; display: inline !important;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/maritimefestival" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</a></div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/maritimefestival" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k4n5_222.jpg" alt="جشنواره دریایی خلیج فارس بوشهر فرید کیومرثیان"></a></div></div></div></div> text/html 2016-12-02T09:50:47+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان 14 القرآن الكریم/سورة النحل http://www.shipiran.ir/post/7 <p align="center"> </p><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><p align="center"></p><div align="center"><br></div><div align="center" style='text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap;"><b><font size="4">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font></b></span></div><font style='color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap;"><div align="center" style="text-align: right;"><font size="4">وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون</font></div></span><div align="center">&nbsp;</div><font size="4"><div align="center"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap;">............</span><br style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap; box-sizing: border-box;"></div></font></font><div style='text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap;"><b><font size="4">به نام خداوند بخشنده مهربان</font></b></span></div><font style='color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: right;"><font size="4">و هم او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت تر و تازه (ماهیان حلال) آن تغذیه کنید و از زیورهای آن (مانند درّ و مرجان) استخراج کرده و تن را بیارایید، و کشتی ‏ها را می بینید که ابها را بر صفحه اقیانوس می شکافند و از فضل او در مسیر تجارت خود از کشتیها استفاده کنید و شاید شکر نعمتهای او را بجا آورید</font></div></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: left;"><font size="4">(&nbsp; 14 القرآن الكریم/سورة النحل&nbsp; )</font></div></span></font><div align="center" style='text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><font size="4">......................................................................................................</font></span></div><div><br class="Apple-interchange-newline"></div></span><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br></span></div><p align="right"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/alnahl" target="_blank"><img width="17" height="1280" align="baseline" style="width: 579px; height: 1062px;" alt="فرید کیومرثیان" src="http://www.uplooder.net/img/image/19/72c0b01f39ae1da47004b5971ff9cfdc/photo583671216870636527-(2).jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><div align="center">&nbsp;</div><ul class="_mo9iw _123ym" style='list-style: none; margin: -5px -24px 0px; padding: 5px 24px 20px; border: 0px currentColor; width: 549px; height: 338px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: auto; font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-variant-numeric: inherit; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;'><li class="_nk46a" style="margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px currentColor; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; -ms-word-wrap: break-word; font-stretch: inherit; font-variant-numeric: inherit;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; line-height: inherit; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit; font-variant-numeric: inherit;"><div style="text-align: center;"><div><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5"><br class="Apple-interchange-newline"><font size="3">《به نام خدا》</font></font></div><div style="text-align: right;"><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><span style="font-weight: normal;">بزرگترین سرمایه بالقوه معنوی به طور حتم، این شعارهای ملی- میهنی-اعتقادی ما است و با اقدام عمل برا ان میتوانیم پروازی متفاوت در جهت هدف های متعالی و آرمانی به سهولت بپیمایم و بسوی توسعه پیش رویم.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><span style="font-weight: normal;">مرام جوانمردانه در همراهی و هم مسیری در همت، خانواده،رفاقت، فاداری،امانتداری و همدلی است و عمل به این صفات مثبت، بارش باران رحمت الهی و رسیدن به موفقیتهای عظیم معنوی را افزایش خواهد داد.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: normal;"><br><font size="3"></font></span></font></div><div><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><span style="font-weight: normal;">*جهانی فکر کن...منطقه ای عمل کن...همین حالا شروع کن...*</span></font></div><div><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><span style="font-weight: normal;">*برای من_ برای تو_ برای او_ برای ما و میهن*</span></font></div><div style="text-align: left;"><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><span style="font-weight: normal;">&nbsp;با تشکر&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: left;"><font face="proxima-nova, Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5"><span style="font-weight: normal;"><font size="3">فرید کیومرثیان</font>&nbsp;</span></font></div></div></h1></li><li class="_nk46a" style="margin: 0px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px currentColor; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; -ms-word-wrap: break-word; font-stretch: inherit; font-variant-numeric: inherit;"></li></ul><p><br class="Apple-interchange-newline"></p><div align="left">&nbsp;</div><p></p><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><br></span></div><div>فرید کیومرثیان 1395</div> text/html 2016-01-12T02:03:57+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان ارتباط جدید سرمایه گذاری دریایی http://www.shipiran.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><b><font size="5"><font id="yui_3_7_2_1_1371163173956_4887">به نام خداوند جان و خرد</font><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: large;"><div style="text-align: center;"><b>به سایت بازرگانی کشتی ایران خوش امدین</b><br style="font-weight: normal;"><b>Welcome to ship iran<br></b></div></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>جهت محصولات قابل ارائه بروی لینک هر شناور کلیک کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"><br></a><div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"></a><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"><div><font size="4"><b>نبازمند شریک جهت خرید اقساطی کرو بوت خدماتی 80نفره مدل 2015</b></font></div><div><img width="1" height="594" align="baseline" style="width: 392px; height: 269px;" alt="کرو بوت خدماتی 80 نفره" src="http://www.uplooder.net/img/image/91/3c912326d57d30e546c54bce344367a4/1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div></a></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><a title="" style="text-align: center;" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/luxuryyacht" target="_blank"><div><font size="3"><b>فروش کشتی لوکس هتل 5 ستاره دریایی 185 اتاقه</b></font></div><div></div></a><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/luxuryyacht" target="_blank"><img width="1" height="164" align="baseline" style="width: 425px; height: 164px;" alt="فروش کشتی لوکس هتل دریایی" src="http://www.uplooder.net/img/image/100/d6986240a9c36854ba73aab1a2d4c44b/1.1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div><div><div><b><br></b></div><div><br></div><div><br></div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/luxuryyacht" target="_blank"></a><div><b><font size="3"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/jetty1000" target="_blank" title="">مینی کروز&nbsp;رستوران دریایی 1000 نفره</a></font></b></div></div></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/jetty1000" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/70/f831102f741ad1dcf53e0f062d5d5336/1.2.jpg" alt=""></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/raingoddess" target="_blank" title=""><div><font color="#0000ee" size="3"><b><u>ساخت شناور کافه تفریحی دریایی الهه باران مناسب تالاب</u></b></font></div><div></div></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/raingoddess" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/66/b8211a6c9c4a2de2d404fe406f64ac4b/1.5.jpg" alt="کافه دریایی"></a></div></div><div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"><div></div></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""><div><font color="#0000ee" size="3"><b><u>کشتی ساپلای پشتیبانی 70 متری6000اسب 800هزار یورو</u></b></font></div><div></div></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/74/c826bbc95d9c28022f402c456a90dd0e/1.4.jpg" alt="کشتی ساپلای"></a></div></div></div><h1 align="center"><div><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/luxuryyacht" target="_blank"></a></span><div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/supplyboat5300hp" target="_blank" title=""><div><font color="#0000ee" size="4"><u>کشتی ید کش بوت شاتل 5300اسب</u></font></div><div></div></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/supplyboat5300hp" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/31/3504a36f7e571557e122e280b5162d55/1.1.jpg" alt="کرو بوت خدماتی 80 نفره"></a></div></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"><div></div></a></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><div><div style="text-align: left;">...............................................................................</div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/boat50pax" target="_blank" title=""><h1 align="center"></h1></a></div></h1><h1 align="center" style="text-align: right;"><font color="#0000ee" size="3"><u>شناور مسافربری تندرو الومنیومی50 نفره</u></font></h1><h1 align="center"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"></div></h1><h1 align="center"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/boat50pax" target="_blank" title=""></a><div style="text-align: right; font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/boat50pax" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/5/4ef4ae6b754bef4643d1f0ad997b4f3d/1.12.jpg" alt="فروش کشتی لوکس هتل دریایی"></a></div><div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><div><b><br></b></div></div></div></h1><h1 align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><div><div style="text-align: left;">...............................................................................</div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div></h1><h1 align="center"></h1><h1 align="center"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/boat50pax" target="_blank" title=""></a></div></h1><h1 align="center"><div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><div></div><div style="text-align: left;"><br></div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/luxuryyacht" target="_blank"></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship150pax" target="_blank" title=""><div><font color="#0000ee" size="3"><u>شناور مسافربری تندرو الومنیومی150</u></font></div><div></div></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship150pax" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/9/314433325c7e0c42442259ebeac904cd/2.2.jpg" alt=""></a></div></div><div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div></div></h1><h1 align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><div><div style="text-align: left;">...............................................................................</div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div></h1><h1 align="center"></h1><h1 align="center"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/boat50pax" target="_blank" title=""></a></div></h1><h1 align="center"><div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"></div><div style="text-align: left; font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div><div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/70" target="_blank" title=""><div><font color="#0000ee" size="3"><u>کرو بوت 70 نفره پشتبانی پر سرعت 50نات</u></font></div><div></div></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/70" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/90/feb790738e35bb33f52018047a55a790/1.jpg" alt="کافه دریایی"></a></div></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/72" target="_blank"><div></div></a></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div></div></div></h1><h1 align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><div><div style="text-align: left;">...............................................................................</div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/spv70m" target="_blank" title=""></a></div></div></h1><h1 align="center"></h1><h1 align="center"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/boat50pax" target="_blank" title=""></a></div></h1><h1 align="center"><div><div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"></div><div style="text-align: left; font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/42" target="_blank" title=""><div><font color="#0000ee" size="3"><u>کرو بوت 42 نفره پشتبانی سرعت 27نات</u></font></div><div></div></a></div><div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/42" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.uplooder.net/img/image/20/2771704119b5191aa2fa9c45c4dd74df/1.3.jpg" alt="کشتی ساپلای"></a></div></div></div></h1></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/luxuryyacht" target="_blank" style="text-align: center;"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/" target="_blank"><div><b><font size="4">ارتباط با عضویت در کانال تلگرام کشتی ایران&nbsp;</font></b></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="https://telegram.me/iranship" target="_blank"><img width="0" height="508" align="baseline" style="width: 597px; height: 422px;" alt="تلگرام کشتی ایران , خدمات بازرگانی صنعت ایران" src="http://www.uplooder.net/img/image/36/aa0a950e291fbb774fc70f6ff5c4b9d1/3.jpg" border="1" vspace="0" hspace="0"></a></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><p><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="4">دانلود مقاله1</font></strong></p><p style="text-align: center;"><a title="" href="http://www.uplooder.net/files/cb1a382c85acfc6afd7c54fef347c0e6/قاچاق-مواد-مخدر-و-نقش-صنعت-دریا.pdf.html" target="_blank"><img width="22" height="720" align="baseline" style="width: 610px; height: 520px;" alt="مقاله فرید کیومرثیان" src="http://www.uplooder.net/img/image/87/9e5786e71d5c2c4d1b232bc99fe9ffff/photo226968118444017538.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p><b><p><br></p><div style="text-align: center;"><br></div></b><div style="text-align: center;"><b><font size="3">جهت دریافت سابقه فرید کیومرثیان بروی تصویر زیر کلیک فرمایید<br></font></b></div><a title="" href="http://www.uplooder.net/img/image/22/8112bd7fba6077456ae55cd3ff15e345/12.jpg" target="_blank"><div><b><br></b></div><p align="center"><img height="637" align="baseline" style="height: 394px;" alt="فرید کیومرثیان ایران . farid kiumarseyan in iran" src="http://www.uplooder.net/img/image/8/e20658135b75fc4659232a7cb007d343/5252.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><div align="left"></div><p></p><div></div></a><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/110" target="_blank"></a><a title="" href="http://www.uplooder.net/img/image/22/8112bd7fba6077456ae55cd3ff15e345/12.jpg" target="_blank"></a><div><a title="" href="http://www.uplooder.net/img/image/22/8112bd7fba6077456ae55cd3ff15e345/12.jpg" target="_blank"></a><div>مصاحبه ها :</div><div><br></div><div><a title="" href="http://www.zarnanews.ir/index.php/110-2014-09-08-18-10-13/431-2014-09-22-17-58-49" target="_blank"><strong><font size="4">بخش اول مصاحبه فرید کیومرثیان با خبرگزاری زرنا : اهمیت ارتباط و اقتصاد دریای خزر و روابط با روسیه<br></font></strong></a><br><font size="4"><font color="#3333ff"><b><font size="4"><font color="#3333ff"><b><a title="" href="http://www.zarnanews.ir/index.php/110-2014-09-08-18-10-13/564-2014-09-30-16-26-12" target="_blank">بخش دوم مصاحبه فرید کیومرثیان با خبرگزاری زرندیه : اهمیت ارتباط و اقتصاد دریای خزر و روابط با روسیه</a><br><br></b></font></font><a title="" href="http://www.zarnanews.ir/index.php/110-2014-09-08-18-10-13/431-2014-09-22-17-58-49" target="_blank"></a></b></font></font><br></div></div><div><br></div><div><div><font size="3"><strong>جهت مشاهده خدمات بروی تصویر زیر کلیلک فرمایید<br></strong></font></div><div><br></div><div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/110" target="_blank"><img width="1" height="361" align="baseline" style="width: 593px; height: 332px;" alt="ship for salr in iran" src="http://www.uplooder.net/img/image/15/e354a7aa05f31d5f055760db3ad7d0ef/1.3694.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div>جهت لینک های ارتباطی مختلف بروی تصویر زیر کلیک کنید</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="4">با تشکر فرید کیومرثبان</font></b></div><div><b><font size="4">مدیریت سایت کشتی ایران</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><p><u><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-size: xx-large;"><b>kiumarsship@gmail.com</b></span></span></u></p><p><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><b>09172202295</b></span></span></p><p><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><b>تگرام شماره بالا و کانال زیر</b></span></span></p><p><font color="#339966" size="4"><b>iranship@</b></font></p><p><span style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><b>فکس 02189787386</b></span></span></p><p><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-size: xx-large;"><b><span style="font-size: large;">www.shipiran.ir</span></b></span></span><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-size: xx-large;"><b><br><a id="form-1abzar" href="http://1abzar.com/visit/contact-form/?email=kiumarsship@gmail.com"><img alt="تماس با ما" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/contact-form/c2.png" border="0"></a><br></b></span></span></p></div><div><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></span></div><div><div align="center"><div style="display: inline !important;">[http://www.aparat.com/v/1qcFI]</div></div><div align="center"><div style="display: inline !important;"><div style="text-align: start;"></div></div></div></div><div><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></span></div><div>[http://www.aparat.com/v/50dcM]</div><div><br></div><div><br></div><div>شروع فعالیت تجارت الکترونیک فرید کیومرثیان در باب بازاریابی و بازرگانی صنایع سنگین دریایی از سال 1387 یا 2008 میلادی می باشد</div><div><br></div><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/110" target="_blank"><div></div></a></div><div></div></div> text/html 2014-11-24T13:04:03+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان فرید کیومرثیان مدیریت سایت کشتی ایران http://www.shipiran.ir/post/4 <div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" size="3" style="text-align: -webkit-center;"><b>با عرض پوزش سایت جدید در حال راه اندازی است و تمام شناورهای فروخته شده یا کنسل شده در سایت جدید حذف گردیده تا شما عزیزان موارد به روز رسانی شده و فرصت های سرمایه گذاری مناسب را بتوانید مشاهده کنید ادرس سایت جدید به زودی اعلام میگردد</b></font><span style="text-align: -webkit-center;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: -webkit-center;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: -webkit-center;"><br></span></div> text/html 2013-07-05T03:48:15+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان لیست کشتی و شناورها برای فروش http://www.shipiran.ir/post/3 <font color="#3333FF"><b><br></b></font><div align="center"><br><br></div><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship101" target="_blank" title="">فروش اقساطی اتوبوس دوزیست منحصربفرد گردشگری تحویل ایران </a><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship101" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/15ma4rn0sPEa2l2VZpYGFuWAXrO0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-314345.aspx" target="_blank" title=""><br></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-314345.aspx" target="_blank" title=""><br></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-314345.aspx" target="_blank" title="">فروش نقد و اقساط جرثقیل متحرک داکینگ از <br></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-314345.aspx" target="_blank" title="">100الی 1000تنی تحویل ایران</a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-314345.aspx" target="_blank" title=""><br></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-314345.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1M0UUtFlcmbvEQap8vxTsfwJJMvPV.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="242" hspace="0" vspace="0" width="435"></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lpg46000dwt" target="_blank" title="">فروش 3فروند کشتی <font color="#3333FF">ال پی جی 46 هزار تن</font></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><font color="#3333FF">یا اجاره روزانه 195هزار دلار بصورت تایم چارتر </font><br></font></b><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/salon" target="_blank" title=""><br></a></font></b></font></font></p><div align="center"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lpg46000dwt" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1fAKvlhYfD7HMCmRNpax9vVzeXa1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" height="225" hspace="0" vspace="0" width="475"></a><br><br><br></font></b></font></font></div><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/1990ship" target="_blank" title=""><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5">اجاره 2 فروند کشتی سوپلای 67 متر قدرت موتور <br></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5">4500 اسب مدل 1990 با تمام امکانات ونیرو</font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"> بدون سوخت قیمت روزانه هر</font></b></p></a><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/1990ship" target="_blank" title=""><b><font size="5"> فروند 5هزار دلار جهت قرارداد یکساله تحویل ایران</font></b></a><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lpg46000dwt" target="_blank" title=""><br></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/1990ship" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1aBW4I5qBdOaxWNOdtZDhqR8F7dN6S0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" height="207" hspace="0" vspace="0" width="449"></a></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lpg46000dwt" target="_blank" title=""><br></a></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center">00<br></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><br><p style="text-align: center;" align="center"><img src="http://www.pixentral.com/pics/18Hsi43FjuSUBEmbcGgx6ihkuNSqE60.jpg" alt="عمران تجارت کیومرث" align="bottom" border="0" height="405" hspace="0" vspace="0" width="573"></p><div align="center"><div align="center"><font size="6"><a href="http://ship.shoploger.com/" target="_blank" title="فروش انواع کشتی ایران">برای ورود به سایت قدیمی لطفا کلیک کنید</a></font><font size="6"><br><br></font><br><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6">لطفا بروی شناور مورد نظر در زیر کلیک<br></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6">&nbsp;<br>فرمایید<br></font></font></b></font></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br><br><i><font color="#009900"><font size="6">شناورهای جهت فروش در ایران</font><br><br></font></i></font></b></font></font><hr><hr><a href="http://ship.shoploger.com/product-344596.aspx" target="_blank" title=""><font size="4"><b>فروش لنج باربری</b></font></a><br><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-344596.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1yam1YY3DTj8aq0EKYZSD2DAGxdB.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/500dwt" target="_blank" title=""><font size="4"><b>فروش لندیکرافت 500تن ثبت ایران مدل 1383</b></font></a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/252" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"></a><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/500dwt" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1Napkb8x3W2EZrGUj6Aa7SkOTvudJY.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/252" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"></a><br><b><span class="seldate">چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳</span></b><br><hr><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-315525.aspx" target="_blank" title=""><font size="4"><b>فروش کشتی باربری 1300تن ثبت ایران مدل 1984</b></font></a><br><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-315525.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1WF8MgO0Txqx85oVVS7tCJkBTgMzR0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/252" target="_blank" title=""><font size="5"><b>لندیکرافت دریاچه ای</b></font></a><br><font size="5"><b>تبدیل شده به تفریحی زیبا</b></font><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/252" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1n7iIm5XQH2nBdYomH82H8ySmdilKb1.jpg" alt="لندیکرافت دریاچه ای" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"><br><b><span class="seldate">دوشنبه 25 فروردین 1393 - Apr 14 2014</span></b><br><hr><a href="http://ship.shoploger.com/product-308005.aspx" target="_blank" title=""><font size="5"><b>فروش لندیکرافت 1000تنی 140نفره 2004</b></font></a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"><a href="http://ship.shoploger.com/product-308005.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1hxxAvNWZ9BTqlHqJSSrXNILKoGudQ0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"><br><b>جمعه 25 بهمن 1392 - Feb 14 2014 </b><br><hr><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/43pax" target="" title=""><font size="5"><b>فروش شناور رستوران دریایی 43نفر</b></font></a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1v8SYHCRkTjsh5oRXjAeM4pyvFP7U.jpg" alt="فروش شناور رستوران دریایی 43نفر" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/34pax" target="_blank" title=""><font size="5"><b>فروش شناور مسافربری 36 نفره</b></font><br></a><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/34pax" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1KZTizpiAKQ7mW3QaXKn9aIly7T5O.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><img src="http://www.pixentral.com/pics/1By47LTpyq0Y4BX81HaL26ZlO5Uuh1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="125"><br><b><span class="seldate">پنجشنبه 19 دی 1392 - Jan 09 2014</span></b><br><hr><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/cargodwt1000" target="_blank" title=""><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5">فروش کشتی 1000 تنی ساخت ژاپن</font></b></font></font></font></b></font></font></a><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br><br></font></b></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/cargodwt1000" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1ljW3xkgRw73BzAPEIuUPmchS64p31.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-266952.aspx" target="_blank" title="">فروش یدک کش خدماتی کروو بوت خدماتی 2800اسب</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1chJRKkcLxGHn1tLtbyqPw2efdDeuU.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/120pax" target="_blank" title="">فروش کشتی اکواریومی و کافه دریایی</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/120pax" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1BJDAWHnSIIpeSbkM6emwsVwI9ZC7p1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/bargeinstallments" target="_blank" title="">ساخت اقساطی بارج 500 الی 10000تن</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/bargeinstallments" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1tCfQ32zxXGKKOqHhLds9bWkhCXxvU.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/5000barje" target="_blank" title="">فروش بارج 5هزار مسطح فلت ثبت ایران 2001</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/5000barje" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1EyuV9HjkgJSVw3D8OroWEY6rP0O5G0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد<br></u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/tanker5000" target="_blank" title="">فروش بارج تانکر 5000 تن ایران مدل 2010</a></font></b></font></font><br><br><a href="2" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1EyuV9HjkgJSVw3D8OroWEY6rP0O5G0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-264361.aspx" target="_blank" title="">فروش نفت کش 6000 تن ثبت ایران دریایی خزر</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1zhT9mFMXvnEmtUrJFRYhlcERDbdE.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship105" target="_blank" title="">فروش کشتی رستوران 500 نفره</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship105" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1D2TsOGs0sH6La2USANAeIhfsX.jpg" alt="" align="" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-295174.aspx" target="_blank" title="">فروش لندی کرافت 1000 تن</a><br></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1IXa8FtvASGpBZ8z9sYOLRSfw9rGW1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/1000dwt" target="_blank" title="">فروش دوبه 1000 تن 1300 اسب 2011</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1soAmaiZH2zWWRKM2I0yi81DlQTXbh1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-286037.aspx" target="_blank" title="">فروش کرو بوت 22 نفره تندرو</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1AHmcodXiGmnTTa68VUcy4MnAWS3r41.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship103" target="_blank" title="">فروش رستوران دریایی 300 نفره لوکس</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship103" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1rlrYvwmIePlLNYFIkBPzFJGLJZzBW1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-295520.aspx" target="_blank" title="">فروش یدک کش 1000 اسب مدل 1964</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1QlGkP4xXBwP7V5FyglupW4Rp597.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship108" target="_blank" title="">فروش یدک کش تک موتور 1000 اسب 1974</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship108" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1nS5Wg2t3WFNAVBRsfjeKQSZJgywOR1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br><font color="#CC0000">+++</font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-295148.aspx" target="_blank" title="">فروش بارج 1500 تن 1982 با جرثقیل 50 <font color="#3333FF">تن</font></a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1muLdOWNxmIWNubPDIHju2qkfKL0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><font color="#006600"></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship109" target="_blank" title="">فروش یدک کش جفت موتور 1300 اسب1979<font color="#3333FF"> </font></a><br>&nbsp;<br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship109" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1lqucs9fxsw8M2WJluqt6NeDE1Ywpe1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><font size="5"></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship106" target="_blank" title="">فروش لنج تفریحی و گردشگری بسیار زیبا</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship106" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1rcA4ddvyadyBwvDRc9go8GTAmOJ40.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-264250.aspx" target="_blank" title="">فروش کاتاماران 400 نفره ایران</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1noFCbaWxSy1KflsZromCIfLlStXd.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lenj2" target="_blank" title="">فروش لنج سنتی رستوران دریایی</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lenj2" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1eLWQgg2UIjcMF1uxQtB5ur0aeTb90.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship102" target="_blank" title="">فروش قایق کف شیشه ای 30 نفره</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship102" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1yz9YihABdg2BOdnqL0RU0XQ6GZXU0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><p style="text-align: left;" align="right"><b><span class="seldate"> </span></b></p><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-257485.aspx" target="_blank" title="">بیش از 10 فروند ساپلای بوت برای فروش</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1NMPdXatSYo7lhYrd4u6ULuGASv0w1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font><hr><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/tugbot360" target="_blank" title=""><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5">فروش یدک کش 360 اسب کاترپیلار</font></b></font></font></a><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/tugbot360" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1zfndfDgaVId5MTJwLhKIIFspv51.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><font size="5"></font></b></font></font><hr><hr><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#000000" size="5"><font size="6"><font size="5"><font color="#009900" size="6"><i>شناورهای جهت فروش خارج از کشور</i></font><br></font></font></font></b></font></font><br><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#000000" size="5"><font size="6"><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font><hr><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#000000" size="5"><font size="6"><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/1000pax" target="_blank" title="">فروش کشتی رستوران<font color="#3333FF">/مسافربری</font> 1000نفره مدل 2013</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/1000pax" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1g9T5FuAFpGh217NocrfQxtT7l8Eq1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font><br><b>&nbsp;سه شنبه 17 دی 1392 - Jan 07 2014 </b><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#000000" size="5"><font size="6"><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-255253.aspx" target="_blank" title="">فروش کشتی باری ف</a></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-255253.aspx" target="_blank" title="">له 53هزار تنی</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1CqDYhl56ikScyoRhGmyvZSzHvLoX.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/24000dwt" target="_blank" title="">فروش کشتی فله بر 24000تنی 2010</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/24000dwt" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1thk4SIEhatj2IS33PrzC2MTSFGWDe.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></b></font></font></font></b></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/4000dwt" target="_blank" title="">فروش کشتی باربری 4000تن ژاپنی</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/4000dwt" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1zZNy6auyn72FVi76pGiGUdlTynC.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/7000hp" target="_blank" title="">فروش ساپلای بوت 7000 اسب</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/7000hp" target="" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1Tze2AxLjPtqaTvx3F8piJIMF6ri.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font><hr><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship110" target="_blank" title="">2014 فروش شناور تندرو الومینیومی 25 نفره </a></font></b></font></font></b></font><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/25passenger" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1akGZshQzdL6sXhOW9j3Qvd80yFAr1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-275714.aspx" target="_blank" title="">فروش شناور تندرو 50 نفره الومینیومی 2014</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/50passenger" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1j37iqWDD0p4fGgiBEw2m7LqjIrZ7a1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-264202.aspx" target="_blank" title="">فروش کشتی 5000تن حمل قیر</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1Tx9HgS69IZMWZJZUbcqPMzR7sZeP1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-255222.aspx" target="_blank" title="">فروش کشتی حمل فراوردهایی نفتی 14000تن</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1aouwS6zwZEXlXy5BEEgQgKc5C9HG.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-253558.aspx" target="_blank" title="">فروش کشتی ماهیگیری 45متری</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/10oZpbAuX7eJ2z32zKV4Of8JOpfniW.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/ship110" target="_blank" title="">فروش قایق تفریحی 25 نفره 2014</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1ydGSbjljNxPkyiOg6YGkfgaYt3O.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-130161.aspx" target="_blank" title="">فروش زیر دریایی 45 نفره گردشگری</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1YWVJClRLkCnbLywg9XO4Ug7S4sHD.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/3" target="_blank" title="">فروش زیر دریایی دو نفره</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1ZTYIJaJLsLQxUS9fh78UdbOVz9SPf.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font></font></b></font></font><br><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-295478.aspx" target="_blank" title="">واردات جرثقیل متحرک کشتی سازی ایتالیایی</a><br></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1iplymtZKTbi2SOUs47gvAKy754A.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><hr><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><i><font color="#009900"><font size="6">شناورهای جهت اجاره و چارتر<br><br></font></font></i></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><b><font color="#009900" size="5">جهت اجاره یا چارتر انواع شناور دریایی<br><br>مشخصات مد نظر مانند زمان اجاره نوع<br><br>&nbsp;شناور و محدوده کار را به ایمیل<br><br>&nbsp;ارسال فرمایید<br><br></font></b><hr><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-285713.aspx" target="_blank" title="">چارتر 4 فروند کشتی 4500 </a></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-285713.aspx" target="_blank" title="">تنی حمل قیر </a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1znWhxF6TuKbIhegAEJXtQrsSYfsel0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font><hr><hr><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><i><font color="#009900"><font size="6"><br></font></font></i></font></b></font></font></font></b></font></font><font color="#000000"><i><font color="#009900" size="6">هواپیما در ایران</font><font size="6"><br></font><br></i></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/airliner50passenger" target="_blank" title="">فروش اقساطی دو فروند هواپیمایی مسافربری</a><br></font></b></font></font></b></font></font><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/airliner50passenger" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1CrDMHk1i7qc75hIjqz3WbDEFZEQA1.jpg" alt="" align="" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-288210.aspx" target="_blank" title="">فروش اقساطی دو فروند هواپیمایی باربری</a><br></font></b></font></font><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/18gCYEQXtK1e4ppwc9ybKlC4z7Ek2.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#000000"><i><font color="#009900">&nbsp;موارد متفرقه سرمایه گذاری</font><br><br></i></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#000000"><i><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-249034.aspx" target="_blank" title="">فروش ساختمان دریایی</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1jfjAmvFDJpdoAJsZZm06HHbdVMGSa.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></i></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br></font></b></font></font><br><br><br><font color="#009900" size="6"><i>شناور های فرخته شده</i></font></font></b></font></font><br><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><br></font></b></font></font><br><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/fishingvessel" target="_blank" title="">فروش کشتی صید فانوس ماهی 500تن</a><br><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1tjzo9U3gOcOtMAp5vj3aFnYGp3kLs.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br><br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><a href="http://ship.shoploger.com/product-285719.aspx" target="_blank" title="">فروش بارج هزار تن 2001</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1rSZBsfjNnGh2lfsbkhgX1rFOhel1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد</font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font><br><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lenj1" target="_blank" title="">فروش لنج ماهیگیریی 100 تن فایبر</a><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/lenj1" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1MvixCnYwXVYJekxQLYodMdEy3ayP0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد</font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><br><br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font><font size="5"><b><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/bargewdt" target="_blank" title="">بارج 7000 تن</a></b></font><br><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/bargewdt" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/15t2JXKUig7justxqyMfHgjFbY93GM0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-142688.aspx" target="_blank" title="">کشتی 2500 تنی فله ژاپنی بر ایران</a><br><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-142688.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1kxgIDniTlw1QhdVKSLgUbOtdXGUuZ.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-121187.aspx" target="_blank" title="">یدک کش&nbsp; 3200 اسب مدل 2003</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1E5V9c500CKeSaRvZPZKCdRXdHy.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد<br><br></u></font></font></b></font></font></font></b></font></font></u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><a href="http://ship.shoploger.com/product-255100.aspx" target="_blank" title="">&nbsp;یدک کش 2000 اسب جفت موتور </a><br>&nbsp;<br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1da6bNfl6lpaJdlFvvZMK2gbJ29QuO.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br><font color="#FF0000"><u>فروخته شد</u></font><br></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-221159.aspx" target="_blank" title="">فروش کشتی باربری 2000تن</a><br></font></b></font></font><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1F6HEbWpSsRPhKqYyDkFICNIZWj7S1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد<br><br></u></font></font></b></font></font></font></b></font></font><a href="http://ship.shoploger.com/product-121123.aspx" target="_blank" title="">بارج 5000 تن مدل 2004</a><br><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-121123.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1JbW5fKs1RgiU7J78Sz7lijRtDL2C0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font color="#FF0000"><u>فروخته شد<br></u></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://www.pixentral.com/pics/1oa4Ew0NMC5SuSDpp83gpdhDEJ1eZ0.jpg" target="_blank" title="">دوبه 500 تنی</a><br><br><a href="http://www.pixentral.com/pics/1oa4Ew0NMC5SuSDpp83gpdhDEJ1eZ0.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1xtaE8xHxQWUUylmJ4iSz9BIwdBtB1.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://ship.shoploger.com/product-285717.aspx" target="_blank" title="">فروش بارج اقساطی 3000تن نیمه کاره 50%</a><br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1IhoanhfArtlBBdBFDjyPR5iBB0zTH.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد</font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></font></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><br><font size="5"><b><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/tanker500" target="_blank" title="">تانکر حمل سوخت 500 تنی</a><br></b></font><br><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/tanker500" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1kHtnmq6mbOe3OKMM7SLOnoe1nOL8.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br><br></font></u></font></b></font></font>یدک کش 360 اسب<br><br><img src="http://www.pixentral.com/pics/1jW3W7MZLTKWLIZCmSZ2WMVzoqun.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br><br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font>کشتی ساپلای 5000 اسب<br><br></font></b></font></font></font></b></font></font></font><img src="http://www.pixentral.com/pics/1v4TSQ1tVoUoihXiBY57jigzaFhaZy0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-221158.aspx" target="_blank" title="">یدک کش 1000 اسب مدل 1991</a><br><br><a href="http://ship.shoploger.com/product-221158.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1QEwPsZvAZQs2hmDrQQ7VzbQn9Nmb.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br><br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/salon" target="_blank" title="">فروش کارخانه سوله سازی 600 تن ماهانه در شی<font color="#3333FF">راز</font></a><br></font></b></font></font><br><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><a href="http://shipiran.mihanblog.com/extrapage/salon" target="_blank" title=""><img src="http://www.pixentral.com/pics/1pm0XyF27wBRIjh9qL7RstmU81kGj0.jpg" alt="" align="bottom" border="5" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font></font></font></b></font></font><font size="6"><font size="6"><br></font></font><br><font size="6"><font size="6"><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font size="5"><font size="6"><font color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><u><font size="5">فروخته شد<br></font></u></font></b></font></font></font></b></font></font></font></b></font></font></font></font></font><br><div align="center"><br></div></div><font color="#3366FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><b><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">کد آهنگ</a></h2></div><!-- Music player by www.1abzar.com ---><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">کد آهنگ</a></h2></div><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">کد آهنگ</a></h2></div><!-- Music player by www.1abzar.com ---><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">کد آهنگ</a></h2></div></b></font></span></font></div> <div id="fancybox-tmp"></div><div id="fancybox-loading"><div></div></div><div id="fancybox-overlay"></div><div id="fancybox-wrap"><div id="fancybox-outer"><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-n"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-ne"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-e"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-se"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-s"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-sw"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-w"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-nw"></div><div id="fancybox-content"></div><a id="fancybox-close"></a><div id="fancybox-title"></div><a href="javascript:;" id="fancybox-left"><span class="fancy-ico" id="fancybox-left-ico"></span></a><a href="javascript:;" id="fancybox-right"><span class="fancy-ico" id="fancybox-right-ico"></span></a></div></div> <div id="__if72ru4ruh7fewui_once"></div> text/html 2013-02-25T00:50:21+01:00 www.shipiran.ir فرید کیومرثیان فروش ویژه كشتی و شناور دریایی . سرمایه گذاری دریایی http://www.shipiran.ir/post/2 <div align="center"><b><font id="yui_3_7_2_1_1371163173956_4887" size="3">به نام خداوند جان و خرد</font><br><font id="yui_3_7_2_1_1371163173956_4887" size="3"><font id="yui_3_7_2_1_1371163173956_4890"><span id="yui_3_7_2_1_1371163173956_4889" style="font-weight:normal;">اندیشه نیک . گفتار نیک . پندار نیک<br></span></font></font></b><b><b><img src="http://www.agahi.ir/images/7starh.gif" border="0" width="381" height="47"></b></b><br></div><p style="text-align: center;"><a href="http://SHIP.ORQ.IR" target="_blank" title=""><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1m0N3hFKImXpfw85WlHFznO8srqF1.gif" alt="http://www.pixentral.com/pics/1m0N3hFKImXpfw85WlHFznO8srqF1.gif" border="0" width="33" height="33"></span></b></span></span></span><img src="http://fararu.com/files/fa/news/1391/9/17/42125_878.jpg" alt="فروش کشتی ایران" border="0" width="414" height="235"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;"><img src="http://www.pixentral.com/pics/1m0N3hFKImXpfw85WlHFznO8srqF1.gif" alt="http://www.pixentral.com/pics/1m0N3hFKImXpfw85WlHFznO8srqF1.gif" border="0" width="33" height="33"></span></b></span></span></span></a></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr" align="center"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;"><br></span></b></span></span></span></p><p style="text-align: right;" dir="ltr" align="center"><br></p><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://shipiran.mihanblog.com/" target="_blank"><div><b><font size="4">ارتباط با عضویت در کانال تلگرام کشتی ایران&nbsp;</font></b></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="https://telegram.me/iranship" target="_blank"><img width="0" height="508" align="baseline" alt="تلگرام کشتی ایران , خدمات بازرگانی صنعت ایران" src="http://www.uplooder.net/img/image/36/aa0a950e291fbb774fc70f6ff5c4b9d1/3.jpg" border="1" vspace="0" hspace="0" style="width: 597px; height: 422px;"></a></div><p style="text-align: right;" dir="ltr" align="center"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 128, 128); font-size: large;"><br></b></p><p style="text-align: right;" dir="ltr" align="center"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 128, 128); font-size: large;">با درود</b></p><p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;">مشاور خرید و فروش کشتی با بهترین قیمت<br></span></b></span></span></span></p><p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;">مش</span></b></span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;">اور ارشد و مباشر انواع سرمایه گذاری دریایی و نظارت بر طرحها</span></b></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b> </b></span></span></span></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="background-color: #ffffff;">مشاور سرمایه گذاری صنعت دریایی</span></b></span></span></span></p> <p><b> </b></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><b><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;">انواع طرح ایده های عالی و فرصت سرمایه گذاری</span></span></span></span></b><b><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;"> در صنعت دریایی</span></span></span></span></b></p><p><b> </b></p><p style="text-align: right;" dir="ltr"><b><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;">از ارائه طرح تا اجرا</span></span></span></span></b></p><b> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;">با سود عالی و برگشت سرمایه در مدتی مناسب</span></span></span></span><br></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری، فرصتهای سرمایه گذاری در&nbsp; صنعت دریایی ایران</span></span></span></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="st"> ارائه روشهای سرمایه گذاری</span></span></span></span></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شناسایی بهترین فرصتهای سرمایه گذاری</span></span></span></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قابل اطمینان به بهترین وجه ممکن</span></span></span></p><p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مشاور ساخت انواع شناور در کشور با کیفیت عالی</span></span></span></p><p style="text-align: right;" dir="ltr"><br><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></span></p></b><br><b><p style="text-align: right;" dir="ltr"><span style="font-size: large;"><span style="color: #008080;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></span></p></b><p style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><!-- Contact Form v2 by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/contact-form/v2/files/jquery.js"></script><style type="text/css">@import url("http://1abzar.ir/abzar/tools/contact-form/v2/files/st.css");</style><a id="form-1abzar" href="http://1abzar.com/visit/contact-form/?email=kiumarsship@gmail.com"><img src="http://1abzar.ir/abzar/tools/contact-form/c2.png" alt="تماس با ما" border="0"></a><!-- Contact Form v2 by www.1abzar.com ---><br></b></font></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><b>همکاری با شما باعث افتخار اینجانب می باشد</b></span><br><span style="font-size: large;"><span style="color: #0000ff;"><b>&nbsp;</b></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #339966;"><span style="font-family: courier new,courier;"><span style="color: #003366;">مشخصات تماس با ما</span><b><u><br></u></b></span></span></span></p> <p style="text-align: left;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">09172202295&nbsp;<img src="http://ictpishro.net/icons/refresh.png" border="0" width="16" height="16">فرید كیومرثیان</span></span></b></p> <p style="text-align: left;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;"> </span></span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;"><img src="http://www.mizbanmarket.com/images/email.png" border="0" width="16" height="12"><span style="font-size: x-large;">kiumarsship@gmail.com</span>&nbsp;</span></span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">&nbsp;</span></span></b></p> <p style="text-align: left;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">FAX- 02189787386</span></span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;"><img src="http://www.mizbanmarket.com/images/phone.png" border="0" width="16" height="16"></span></span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000080;">&nbsp;</span></span></b></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><span style="font-size: medium;"><b>با عرض پوزش در صورت مواجه به عدم پاسخگویی تلفنی لطفا درخواست و مشخصات خود را پیامك یا ایمیل , فكس فرمانید</b></span></span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;" align="center"><b><a href="http://ship.shoploger.com/List.aspx" target="_blank"><span style="font-size: x-large;"></span></a><font size="6"><a href="http://www.shipiran.ir/post/2" target="_blank" title="">لیست شناور و کشتی های برای فروش</a></font></b></p> <a href="http://www.shipiran.ir" target="_blank">www.shipiran.ir</a> <div id="fancybox-tmp"></div><div id="fancybox-loading"><div></div></div><div id="fancybox-overlay"></div><div id="fancybox-wrap"><div id="fancybox-outer"><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-n"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-ne"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-e"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-se"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-s"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-sw"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-w"></div><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-nw"></div><div id="fancybox-content"></div><a id="fancybox-close"></a><div id="fancybox-title"></div><a href="javascript:;" id="fancybox-left"><span class="fancy-ico" id="fancybox-left-ico"></span></a><a href="javascript:;" id="fancybox-right"><span class="fancy-ico" id="fancybox-right-ico"></span></a></div></div>